Fundació Intermedia i la plataforma EnfocaT inicien aquest mes de novembre una prova pilot conjunta per oferir orientació laboral interactiva com a complement del model d’atenció presencial a les persones ateses a través de diversos programes de l’entitat.

Els mesos de confinament van fer aflorar les dificultats de moltes persones per seguir connectades als programes d’orientació i inserció laboral de forma no presencial. Per poder mantenir l’atenció a les persones, Fundació Intermedia va dedicar molts esforços a fer front a la bretxa digital i els tècnics i les tècniques de l’entitat van haver d’aplicar noves estratègies per comunicar-se a través dels canals que realment estan a l’abast de la majoria dels usuaris i usuàries: el mòbil i el whatsapp.

Així, a través del mòbil, els equips d’orientació i prospecció van poder oferir sessions d’orientació virtuals, webinars, trucades i entrevistes de seguiment als usuaris i usuàries. Moltes d’aquestes noves formes de relació amb les persones ateses s’han implantat en el dia a dia dels programes -de forma complementària a l’atenció presencial-, en funció de les mesures i restriccions que les autoritats sanitàries van establint per fer front a la crisi del coronavirus.

EnfocaT neix per mantenir connectats tècnics/ques i usuaris/àries

En aquest context, en ple confinament i davant les dificultats de l’atenció virtual a persones en situació de vulnerabilitat, va néixer el projecte EnfocaT, una plataforma digital d’orientació i inserció laboral (APP) ideada per complementar els mètodes d’atenció directa i que pretén ser una eina interactiva -senzilla i intuïtiva- que connecti de forma constant l’usuari/ària i el o la tècnic/a d’orientació a través del mòbil, tauleta o ordinador.

Intermedia i EnfocaT han signat un conveni de col·laboració que servirà de prova pilot durant els pròxims mesos per testejar la usabilitat i la utilitat de la plataforma a través de diversos programes de l’entitat. L’eina ofereix un espai interactiu entre l’usuari/a i el tècnic/a que permet realitzar un seguiment i acompanyament continu, sense la necessitat de saturar les aules i mantenint el distanciament social.

Digitalització i eines de futur en l’orientació laboral

Sònia Moragrega, Directora General de de la fundació apunta: “La implementació d’eines interactives com les que ofereix la plataforma EnfocaT aporten a Intermedia la possibilitat d’innovar en la digitalització de l’acompanyament a les persones, adaptar-nos a la situació actual, preparar-nos pel futur i avançar en la transformació digital de l’entitat.  “A més, una eina com aquesta ajuda a trencar la bretxa digital i permet assegurar una atenció de qualitat a distància en cas de possibles confinaments”, explica la Directora General de Fundació Intermedia.

EnfocaT treballa mitjançant metodologies pràctiques i innovadores els blocs formatius essencials i la definició d’un objectiu professional exitós en el procés de recerca de feina. A més, treballa contra l’exclusió digital afegint com a element fonamental les noves tecnologies.

Entre les principals funcionalitats que ofereix la plataforma hi ha un live xat que permet la comunicació directa entre el tècnic/a i l’usuari/a, així com activitats interactives, intercanvi de documents, possibilitat de concertar tutories, videotrucades individuals o grupals, obtenció de resultats i estadístiques en temps real i realització de cursos i/o càpsules formatives amb contingut propi de Fundació Intermedia.

La plataforma EnfocaT ha estat desenvolupada per un equip integrat per diferents perfils professionals com Patricia Lemos, fundadora d’Enfocat, graduada en Pedagogia i especialitzada en l’àmbit de l’orientació laboral; Alba Argelich, Politòloga i tècnica en Recursos Humans especialitzada en ocupació i col·laboradora en la realització dels continguts. Un grup d’enginyers informàtics ha consolidat el desenvolupament de la plataforma web.

Patrícia Lemos, fundadora d’EnfocaT qualifica de molt positiva la col·laboració: “Engeguem la col·laboració amb Fundació Intermedia des de la perspectiva de l’enriquiment mutu. Iniciarem diferents proves pilot adreçades a diferents grups d’incidència. Esperem que sigui un llarg camí d’aprenentatge, de confiança i de treball plegats per reduir l’impacte de la bretxa digital.”