Des del passat més de desembre de 2015 i fins juny de 2016, la Fundació Intermedia està gestionant El programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció 2015.

Aquest servei vol aconseguir la millora de l’ocupabilitat de persones destinatàries de la RMI (Renda Mínima d’Inserció), considerant molt convenient que les persones en situació d’exclusió social contribueixin a superar els seus problemes duent a terme diferents activitats encaminades a la inserció o la reinserció. Es considera també indispensable que, a més de la inserció social i en els casos en què sigui possible, s’intenti aconseguir la inserció laboral, cosa que contribueix a recuperar l’autoestima, l’autonomia personal i la consideració de l’entorn social i familiar.

El Col·lectiu prioritari al qual s’adreça el projecte són les persones perceptores de la RMI, en especial:

  • Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció.
  • Aquelles amb un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.
  • Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.
  • Dones
  • Aquelles que tinguin càrregues familiars.

 

Per assolir la millora de l’ocupabilitat s’opta per una metodologia que combina les accions individuals (tutoria inicial diagnòstica i tutories de seguiment i tancament de l’itinerari) i accions grupals amb una participació de màxim 15 persones.

Donada la situació de persones beneficiàries de la prestació de la RMI, aquests usuaris i usuàries estan en contacte amb Serveis Socials del barri, de manera que poder coordinar-nos a aquest nivell ajudarà a dinamitzar el territori, alhora que ajudarà a fer arribar els diferents serveis dels equipaments cívics a persones que, molt probablement, no tinguin suficients recursos per accedir a altres recursos semblants.

En aquest sentit, Intermedia treballa des de la visió global d’equipament, com a un programa més que s’ofereix a la ciutadania.

El programa es desenvolupa a les poblacions de Barcelona (Poble Nou; Raval i Rambla Muntanya); Badalona (St Roc); Igualada; Gavà; Terrassa; Sant Boi de Llobregat; Sant Vicenç dels Horts; El Prat de Llobregat; Alcanar; Mollerussa, Balaguer, El Vendrell; Reus; Tarragona; Mollet del Vallès; El Masnou;  Canovelles;  Salt; Figueres; Blanes;  Sant Feliu de Guíxols;  La Bisbal d’Empordà i Ripoll. En total 29 tècnics i tècniques atendran més de 870 persones.

El Programa MARMI està cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.

pdf-icon

Comunicat íntegre al document PDF adjunt.