La Fundació Intermedia va finalitzar el passat 31 de març el Programa “Joves en pràctiques” de Garantia Juvenil a Catalunya, un projecte destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral. L’objectiu del programa és afavorir la incorporació dels i les joves al mercat laboral de forma estable i perdurable en el temps.

Aquesta tipologia de contracte en pràctiques es realitza per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

En la seva convocatòria 2021, el programa va suposar la contractació en pràctiques de 4 joves, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, a Fundació Intermedia durant un període de 6 mesos a jornada completa i als municipis de Barcelona (Sant Oleguer i les Corts), Girona (Ciutat i Salt) i Tarragona.

Un cop finalitzat el programa “Joves en pràctiques”, una de les joves participants va ser contractada per la fundació com a tècnica d’orientació per un altre programa de l’entitat.

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons Social regulat per l’Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol.