Entre 50 i 75 joves de 16 a 29 anys formaran part del projecte d’inserció laboral que té una durada d’11 mesos i preveu un itinerari formatiu de 630 hores.

Fundació Intermedia, juntament amb Tandem Social com a cooperativa associada al projecte, ha posat en marxa la nova edició del Programa Singulars 2020 E-Joves: Inserció laboral en Ecommerce a Barcelona, Tarragona i, enguany, com a novetat, també a Girona. El Programa pretén orientar, formar i acompanyar cap a la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu a joves de 16 a 29 anys, beneficiaris de la Garantia Juvenil.

El Programa Singulars 2020 desplegarà 3 itineraris formatius a través de 5 cursos entorn del sector de l’Ecommerce. Així doncs, Girona s’estrena com a punt d’actuació amb la formació Ecommerce, atenció al client i logística, el mateix curs que es desenvoluparà a Tarragona. A Barcelona, en canvi es duran a terme 3 cursos: Ecommerce, atenció al client i logística, Màrqueting Digital i Xarxes Socials i Programació d’aplicacions web i apps de venda.

Durant els mesos d’agost i setembre Intermedia ha dut a terme la difusió del programa i dels diferents itineraris. Finalment, entre 50 i 75 joves formaran part del projecte que té una durada d’onze mesos i preveu un itinerari formatiu de 630 hores.

El passat 1 d’octubre els diferents grups van començar la formació en competències transversals i a mitjans d’octubre està previst l’inici de les formacions professionalitzadores. Totes les formacions i activitats del programa seran semi presencials per adaptar-se a l’escenari de la COVID-19 i per promoure la millora de les competències digitals dels i les joves.

L’objectiu del programa Singulars és la millora del perfil competencial, professional i formatiu dels i les joves que hi participen, així com la millora de la seva ocupabilitat i l’accés al mercat de treball i/o el retorn al sistema educatiu.

Acompanyament individualitzat

Per assolir els objectius del programa, els i les professionals de Fundació Intermedia desenvolupen un model d’acompanyament individualitzat per a cada jove a partir d’un pla de treball dissenyat des de l’inici del programa i revisable durant tot el procés.

L’itinerari formatiu que engloba un còmput total de 630 hores, inclou formació tècnic-professional de l’especialitat (350 hores), 50 hores d’audiovisuals i autocandidatura 2.0 (on els i les joves elaboraran un vídeo currículum), 50 hores de transformació digital, 50 hores d’emprenedoria social amb l’equip docent de Tandem Social, 50 hores d’anglès aplicat a cada especialitat formativa i 80 hores de competències transversals per a l’ocupació.

100 hores més de formació específica

Una de les millores incorporades en aquesta nova edició del programa és l’ampliació de les hores dedicades a la formació específica, que passa de 250 hores de l’edició anterior, a 350h aquest any. Aquest canvi és fruit de les demandes de les empreses vinculades als sectors productius i col·laboradores del projecte, que varen fer una demanda per incrementar les hores de formació per tal que els i les joves acabin els seus itineraris més preparats i tinguin més coneixements sobre els continguts clau per al desenvolupament de les ocupacions.

A més de les hores de formació, els i les joves del Programa Singulars 2020 tindran l’oportunitat de participar en visites de coneixement de l’entorn productiu, activitats d’impacte social i comunitari, processos de selecció grupals i individuals, participació en fires i conferències dels diferents sectors productius.

Adaptació a l’escenari COVID

Els grups estan formats per un mínim de 10 joves i un màxim de 15 joves i, per tal d’adaptar el Programa a la situació actual, un 60% de la formació es farà de manera presencial i un 40% de forma virtual a través de l’Espai Virtual d’Aprenentatge Classroom i el Google Meet com a eina per a realitzar les classes de manera virtual.

Aquesta innovació en el projecte Singulars 2020 està dissenyada, també, perquè els i les joves adquireixin, millorin i perfeccionin les competències digitals requerides per al desenvolupament de les ocupacions objectiu, que tenen com a eix comú la digitalització dels sectors productius de les formacions cursades.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.