Fundació Intermedia va finalitzar el passat 30 d’abril el Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (MAIS) a través del qual s’han atès a 1.087 persones a 18 municipis de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones participants en el programa.

El programa -adreçat a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania- que ha transcorregut durant els mesos de pandèmia, s’ha hagut d’adaptar a les restriccions i a la situació generada per la Covid-19. D’aquesta manera, Intermedia ha implementat una metodologia adaptada als itineraris de les persones participants en el programa i en la que ha estat essencial el treball en equip de tots/es les professionals de l’equip de forma transversal.

Metodologia i resultats

Un tret fonamental en aquesta edició del Programa MAIS ha estat l’escolta, l’empatia, la resiliència i el treball constant per tal d’aconseguir la inserció laboral de les persones ateses. Fundació Intermedia ha emprat una metodologia que combina les accions presencials i telemàtiques, amb un seguiment personalitzat. Les línies de treball s’han dirigit a treballar el procés d’autoconeixement, el projecte vital, definir l’objectiu o objectius professionals, acompanyar en la re-orientació laboral, desenvolupar competències, apropar la realitat actual del mercat de treball, així com, acompanyar en la recerca de feina i la inserció laboral.

En aquesta línia, el Programa MAIS conclou amb uns resultats positius malgrat les dificultats que ha comportat la paralització de molta activitat econòmica i empresarial per la Covid-19: 103 persones han aconseguit inserir-se al mercat laboral i s’han dut a terme 30 processos de pràctiques no laborals en empreses de diferents sectors.

Acompanyament proper «a distància”

Malgrat la situació marcada per la crisi sanitària i davant la impossibilitat de fer atenció presencial en moments concrets del transcurs del programa, l’equip ha adaptat i redirigit l’acompanyament de les persones a distància, amb la implementació d’eines telemàtiques. Així, s’han explorat els canals de comunicació més adients per a les persones i s’ha creat i adaptat material didàctic. A més, s’han detectat i s’han cobert a través de la derivació, aquelles necessitats sobrevingudes per la Covid-19 i s’ha fet un intens treball per apropar les persones ateses a les empreses, a les oportunitats laborals i/o formatives.

«El centre sempre han estat les persones»

Tania Sanchez, Responsable Àmbit de Vulnerabilitat i del Programa MAIS de Fundació Intermedia explica que com en les anteriors edicions, però aquest cop més que mai, el centre continuen essent les persones ateses: “Ha estat un programa replet d’experiències i aprenentatges. El centre en tot moment han estat les persones ateses i s’ha gaudit d’un equip professional que en tot moment ha mostrat empatia, creativitat, capacitat d’adaptació, respecte, resiliència, cooperació i molta motivació per acompanyar a les persones amb una mirada àmplia». Això és el que fa que sigui cada cop més, un programa «Gran», afegeix Sanchez.


El Programa MAIS de Fundació Intermedia està cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.