El Palau de Congressos de Saragossa va acollir els dies 26 i 27 d’abril la VI jornada nacional d’Escoles de Segona Oportunitat, un espai per compartir experiències, opinions, converses, propostes i reflexions entre joves, professionals, administracions públiques, entitats socials i educatives, universitats i empreses de tot l’estat.

La trobada d’enguany es va centrar en compartir col·laboracions i pràctiques d’èxit per donar resposta als desafiaments de l’abandonament escolar prematur i de l’atur juvenil a Espanya.

En aquesta línia, el professor del Departament d’Investigació i Psicologia en Educació de la Universitat Complutense de Madrid Luis Aymá González va reflexionar sobre el paper clau del perfil competencial dels i les professionals de les Escoles de Segones Oportunitats: “És important tenir una mirada integral que situï la persona al centre, que incorpori les seves dimensions (emocional, cognitiva i personal), i la seva mirada positiva, d’acompanyament, generant-ne un vincle”.

És significatiu que, justament a la secundària, quan el rol del professor deixa d’acompanyar i atendre l’alumne de forma integral, és quan es produeix amb més força aquesta desvinculació i desafecció dels i les joves amb el sistema educatiu.

Jornades com aquesta són necessàries per diversos motius. D’una banda, per il·lusionar els i les joves per esdevenir agents de canvi social, per conèixer i reconèixer-se en altres joves d’altres territoris, per sumar esforços i donar-los un altaveu, i per evidenciar que altres models d’educació són possibles.

A més, les E2O són possibles perquè continuen havent-hi professionals que esdevenen referents a l’aula, que ajuden a mirar de manera diferent als i les joves, i que els apropen a les seves experiències de vida.