14 maig, 2019

La Fundació Intermedia va finalitzar el passat  7 de maig la primera edició del Curs de Picking i PDA del Programa POEJ (Programa operativo de empleo Juvenil) a Girona. Aquest programa, que està orientat a joves d’entre 16 i 29 anys, està impulsat per la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació INCYDE, el Fons Social Europeu i la Garantia Juvenil.

La formació ha tingut una durada de 40 hores, de les quals, 30 hores s’han dedicat a la formació especifica en Picking i PDA i 10 hores a treballar en les competències personals i professionals, el currículum vitae, el mercat laboral i les eines de recerca de feina per millorar les possibilitats de contractació dels i les joves.

Al llarg del curs els i les participants han pogut conèixer el funcionament d’un magatzem i les funcions i tasques corresponents a aquest perfil professional, així com el sistema de preparació i recollida de comandes per a la seva distribució, els processos logístics, el recorregut de les mercaderies, la gestió d’estocs i el sistema de dades a través de radiofreqüència, entre d’altres.

El Curs de Picking i PDA, format per un grup de 15 participants, va finalitzar amb una sessió per acomiadar els i les joves, que han superat la formació amb molta motivació i ganes d’accedir al mercat laboral on podran posar en pràctica tots els conceptes apresos al llarg del programa formatiu.


Compartir