La formació d’atenció al client i manipulació d’aliments posada en marxa per Intermedia en el marc del Programa Més Feina de l’Obra Social ‘la Caixa’, ha finalitzat facilitant a les persones participants l’actualització i l’adquisició de competències tècniques i professionals d’aquest perfil polivalent. Gràcies a aquesta formació, subvencionada pel Fons Social Europeu i cofinançada per l’Obra Social ‘la Caixa’, molts dels participants han establert nous fronts professionals relacionats amb les sortides professionals vinculades amb aquesta formació.

Durant la formació teòrica, les persones participants han pogut treballar diferents mòduls: atenció al client, ús de TPV, higiene alimentària, bones pràctiques de manipulació, tall de carn amb un mestre carnisser, prevenció de riscos laborals, etc. Una vegada superada la formació teòrica i, amb la col·laboració de les empreses del territori, els participats han fet pràctiques a l’empresa ordinària, posant en pràctica les aptituds, les competències transversals i les tècniques i professionals apreses al llarg de la formació.