La Fundació Intermedia va finalitzar el passat 30 d’abril el Programa “Joves en pràctiques” de Garantia Juvenil a Catalunya, un projecte destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral. El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons Social regulat per l’Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol.

En la seva convocatòria 2018, el programa va suposar la contractació en pràctiques de 4 joves, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, durant un període de 6 mesos a jornada completa i als municipis de Barcelona, Tarragona i Salt.

Un cop finalitzat aquest període de 6 mesos de pràctiques, 3 dels 4 joves que van participar en el programa, s’han quedat a la casa, dels quals 2 es troben al municipi de Barcelona i 1 al municipi de Salt. La Fundació Intermedia ha volgut seguir comptant amb aquests tres perfils professionals dintre de l’entitat, ampliant la seva contractació.