26 September, 2020
Fundació Intermedia desenvolupa el programa Enganxa’t i Renova’t al barri de Sant Joan de Figueres

El projecte “Enganxa’t i Renova’t” forma part de les intervencions realitzades des del Pla de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Figueres que pretenen promoure la progressió de les persones tant a nivell individual com comunitari, facilitar una major integració dels col·lectius amb més desavantatge social i generar activitats de foment de la cohesió social.

El programa s’emmarca dins dels diferents projectes que la Fundació Intermedia desenvolupa per millorar les condicions d’integració social i facilitar i millorar l’ocupabilitat de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat sociolaboral.

És en aquest marc d’actuació on pren interès l’objectiu general del projecte de millorar les competències de la població gitana mitjançant el desenvolupament d’habilitats bàsiques i d’autonomia personal. L’objectiu final és facilitar la participació de la comunitat gitana en la vida social i econòmica del territori i fomentar la seva inclusió.

L’objectiu final és facilitar la participació de la comunitat gitana en la vida social i econòmica del territori i fomentar la seva inclusió.

Per aconseguir aquest objectiu general, la Fundació Intermedia serveix com a eina per afavorir redefinir cap on s’ha d’anar, desenvolupar capacitats i competències personals i professionals, treballar estratègies personals de canvi i millora, assessorar sobre la trajectòria i el desenvolupament professional i adquirir eines específiques per a facilitar l’accés als recursos socials, formatius i laborals del territori.

El programa “Enganxa’t i Renova’t” s’adreça a persones de comunitat gitana majors de 16 anys en situació d’especial vulnerabilitat social, prioritàriament residents al Barri de Sant Joan de Figueres. En destaquen:

  • Dones amb baixa qualificació i/o amb responsabilitats familiars, perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o sense cap ajut o ingrés.
  • Homes amb baixa qualificació perceptors de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o sense cap ajut o ingrés.
  • Dones i homes menors de 30 anys amb baixa qualificació i/o amb problemàtica social dins d’una unitat familiar perceptora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o sense cap ajut o ingrés.

El projecte compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Dipsalut (Oganisme de Sault Pública de la Diputaació de Girona).

Compartir