21 juny, 2018
  • Els Centres de Noves Oportunitats gestionats per Intermedia engeguen la seva segona edició
  • Els Centres de Noves Oportunitats gestionats per Intermedia engeguen la seva segona edició

Els Centres de Noves Oportunitats de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Maresme – Vallès van presentar la segona edició del Programa Noves Oportunitats a finals de maig, amb la voluntat d’oferir als i les joves d’aquestes comarques un recurs integral, flexible i adaptat per donar resposta als seus interessos i motivacions i poder desenvolupar un projecte professional, formatiu i vital.

El Programa Noves Oportunitats neix des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu dins el pla de Garantia Juvenil. El programa el gestiona Fundació Intermedia conjuntament amb la Fundació Oscobe, a la província de Girona, la Fundació Main, a les comarques del Maresme – Vallès, Ampans, a la Catalunya Central, i la Fundació Formació i Treball, al Camp de Tarragona.

L’entrada al programa es realitza mitjançant una fase d’orientació que té una doble finalitat: per una banda, definir el seu projecte vital i professional i, per l’altra, que els i les joves recuperin l’autoestima i l’autoconfiança. D’aquesta manera es facilita, posteriorment, el desenvolupament d’aquests projectes mitjançant un ampli banc de recursos, on s’inclouen accions formatives i un seguiment tutorial.

Compartir