El passat 2 de maig, la comissionada d’Acció Social, Sonia Fuertes; la comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral, Raquel Gil, i el representant de les entitats socials FEICAT, ECAS i Creu Roja, Albert Alberich, van inaugurar la VII Jornada Networking del Programa Làbora, que ha recuperat el format presencial dos anys després de la irrupció de la Covid-19.

El Programa Làbora és un projecte de cooperació publicosocial liderat per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb les entitats socials d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja per fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Durant l’any 2021 el Programa Làbora va atendre un total de 7.192 persones (un 7,9% més que l’any anterior), de les quals el 67% van ser dones i el 44,7% tenien més de 45 anys. A banda de la formació i la capacitació, l’any passat el Programa Làbora va facilitar que 1.709 persones (+41,7% respecte al 2020) signessin fins a 2.406 contractes laborals diferents (+40,6%), unes xifres que superen els objectius marcats pel programa i que se situen en nivells similars als d’abans de la pandèmia. Entre els contractes signats, el 67% van ser amb dones i un 46,4% amb persones que tenien més de 45 anys.

Més enllà de la inserció laboral, el Programa Làbora, està pensat per generar una millora competencial en les persones que hi participen, i és en aquest marc d’intervenció que l’any 2021 3.361 persones han iniciat itineraris de formació. D’aquestes, el 72% eren dones.

Aquestes xifres es van donar a conèixer durant la VII Jornada Networking del Programa Làbora, que en aquesta ocasió va aplegar 275 persones candidates i 149 empreses, que al llarg de la jornada van disposar d’un espai per generar entrevistes ràpides individuals amb l’objectiu de cobrir vacants o d’ampliar borses de feina. A més, a l’espai de Networking, va disposar per primer cop d’una sala interactiva centrada en economies emergents (economia blava, economia verda, economia de les cures i digital), on les persones participants van poder accedir a informacions sobre aquests sectors que esdevindran nous nínxols d’ocupació.

De les empreses col·laboradores amb el Programa Làbora, 90 han estat reconegudes amb el Segell Làbora en relació a bones praxis i la qualitat de les contractacions realitzades el 2021.