[ACTIU]

  • Formació gratuïta adreçada a persones amb interès real per entrar en el mercat laboral i amb voluntat d’aprendre.
  • Curs de 5 hores.
  • Es realitzen dos cursos: Manipulació d’aliments en modalitat on-line (inici 22 de març) i Manipulació d’aliments en modalitat presencial (inici 10 de juny).
  • Acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral.
  • La formació s’imparteix a Tarragona.

Aquesta modalitat formativa es realitza en el marc del Programa Més Feina Tarragona i és cofinançat pel Fons Social Europeu i per la Fundació “la Caixa”.

Demana més informació!