[ACTIU]

  • Formació gratuïta adreçada a persones majors d’edat en situació de desocupació i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOC (disposar del DARDO).
  • Curs de 50 hores.
  • Acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral.
  • La formació s’imparteix a Manacor.

Aquesta modalitat formativa es realitza en el marc del Programa Més Feina i és subvencionada pel Fons Social Europeu i la Fundació La Caixa.