12 maig, 2015
Conveni amb Fundació Intress per a la inserció laboral de persones vulnerables

Fundació Intermedia ha signat dos convenis de col·laboració amb la Fundació Intress per facilitar la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment les que tenen algun tipus de discapacitat.

L’acord de col·laboració s’emmarca en el programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa, que Fundació Intermedia gestiona a Badalona. Es concreta en la creació de majors oportunitats laborals per a les persones usuàries del programa Incorpora a tot Catalunya.

La Fundació Intress, amb presencia a nivell estatal, proporciona treball a persones amb discapacitat psico-física i/o sensorial mitjançant una activitat de serveis a l’empresa i a la comunitat, per tal d’afavorir la seva inserció en el mercat de treball.

L’entitat pertany al Grup Intress, Institut de Treball Social i de Serveis Socials, associació sense ànim de lucre especialitzat en la gestió de serveis socials i que des del 2013 ja col·labora amb la Fundació Intermedia, per a la promoció de l’ocupabilitat de les persones amb situació de vulnerabilitat.

Compartir