Fundació Intermedia ha iniciat un nou curs de neteja polivalent i industrial per a 20 persones usuàries del programa Incorpora, a la ciutat de Badalona. Aquesta formació, cofinançada per l’Obra Social la Caixa i el Consorci Badalona Sud, té com a objectiu millorar l’accessibilitat al mercat laboral de les persones. La durada d’aquest curs és de 300 hores, repartides en 120 hores de competències transversals, 100 hores de formació tècnica i 80 hores de pràctiques no laborals en empreses del sector.

La formació tècnica d’aquest curs l’imparteix l’Institut Nacional de Seguretat Integral (INSI), especialitzat en aquest àmbit. La formació de competències transversals, realitzada per la Fundació Intermedia, treballa amb les persones el desenvolupament de tècniques d’habilitats socials per afavorir el seu empoderament personal i laboral.

El curs s’allargarà fins a mitjans de desembre.