Durant aquest mes de gener s’ha posat en marxa el projecte  “Club de Feina i suport a la inserció laboral” dins del Servei Local d’Ocupació del Prat, adreçat a persones en situació d’atur o bé en actiu, amb la necessitat d’adquirir o millorar les eines per desenvolupar amb major eficiència, els recursos i les competències que permetin una major possibilitat de reincorporació al mercat de treball o bé, d’un canvi professional.

El projecte planteja estratègies metodològiques i eixos d’intervenció innovadors; fomentant l’autonomia, l’empoderament i el desenvolupament de competències professionals, a través d’un ampli ventall d’accions d’orientació, de recerca de feina i millora professional, adaptades a la situació personal i el context laboral.

L’equip del projecte “Club de la feina i suport a la inserció laboral” està format per tres tècnics/ques que realitzen diferents actuacions, específicament orientades a la capacitació competencial en els itineraris d’orientació laboral i accions d’apropament al mercat de treball per a joves en etapa educativa i una coordinadora pel seu seguiment.

Al llarg de l’any es preveu la participació de 800 persones a través dels itineraris d’orientació laboral i a l’espai de recerca activa “Club de la feina”.

Per a més informació, enviar mail a slo@elprat.cat o bé trucar al 93 478 68 78.

Aquest projecte és finançat pel Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i desenvolupat per la Fundació Intermedia.