Mohamed Salhi, té 25 anys i és un dels participants del Programa Incorpora, desenvolupat per la Fundació Intermedia a Palma. Des del mes de juny treballa a l’empresa Cárnicas Suñer realitzant tasques de repartidor.

L’empresa familiar Cárnicas Suñer va començar a col·laborar amb la Fundació Intermedia l’any 2021 amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones participants de diversos programes d’Intermedia a Illes Balears mitjançant la realització d’accions que permetin la seva aproximació i accés al mercat de treball.

Tot i que no ha estat un any fàcil, els responsables de Cárnicas Suñer, Toni Fons i Miquel Amengual, van tenir interès a col·laborar amb Intermedia oferint vacants per a cobrir llocs de feina durant la temporada d’estiu. Aquesta col·laboració va donar peu a generar una oportunitat de treball estable per a Mohamed Salhi, un dels joves participants del programa Incorpora de Fundació Intermedia a Palma.

Mohamed Salhi porta treballant en l’empresa des del mes de juny i valora molt tenir una feina estable, en la qual se sent part d’un gran equip que descriu com una família. En el seu dia a dia, s’encarrega de descarregar i col·locar els productes per al següent repartiment en l’horari de tarda.

De la seva feina, destaca el fet de tenir una previsió de futur i possibilitat de promoció dins l’empresa, per aquest motiu, s’està preparant per a obtenir el carnet de camió amb el títol de CAP per a poder accedir a altres llocs de treball de major responsabilitat. «Així podré no solament acompanyar en les tasques de repartiment, sinó arribar a ser un repartidor més dins de l’empresa», comenta Mohamed.

Per la seva part, els responsables de Cárnicas Suñer s’han mostrat des de l’inici amb molta predisposició per col·laborar amb el programa Incorpora i amb la Fundació Intermedia. De la col·laboració establerta, destaquen l’oportunitat de poder conèixer a persones amb gran motivació i iniciativa per a incorporar-se al seu equip de treball.

Miquel Amengual comenta que després de la crisi de la COVID-19, incorporar nou personal no ha estat fàcil ni per a ells ni la resta de l’equip, però, tot i això, afirma: «Nosaltres hem guanyat molt més que ells».

Per als responsables de Cárnicas Suñer, l’èxit és aconseguir crear un clima de treball de confiança i comunicació, que afavoreixi el desenvolupament de les tasques diàries i la consecució dels objectius establerts. Aposten per treballar des de la confiança i la igualtat d’oportunitats per aconseguir trencar estereotips de gènere, religió o raça.

De cara al 2022 i després de la valoració positiva de l’acompanyament realitzat des del programa Incorpora, l’empresa es proposa seguir comptant amb els serveis d’intermediació laboral que ofereix el programa i millorar la seva política de RSC a través de la sensibilització del seu personal.


El programa Incorpora Balears està subvencionat per Fundació “la Caixa”.