[ACTIU]

  • Formació gratuïta adreçada a persones amb interès real per entrar en el mercat laboral i amb voluntat d’aprendre.
  • Curs de 256 hores de formació amb possibilitat de realitzar pràctiques.
  • La formació inclou 90 hores de formació en competències transversals, 96 hores de formació tècnica i 70 hores de formació pràctica.
  • Acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral.
  • La formació s’imparteix a Tarragona.

Aquesta modalitat formativa es realitza en el marc del Punt Formatiu Incorpora Tarragona i és subvencionada per la Fundació “la Caixa”.

Demana més informació!