25 juliol, 2019
  • Els i les alumnes del Punt Formatiu Incorpora Tarragona finalitzen les seves pràctiques no laborals
  • Els i les alumnes del Punt Formatiu Incorpora Tarragona finalitzen les seves pràctiques no laborals

La Fundació Intermedia, entitat que gestiona a Tarragona el programa Punt Formatiu Incorpora finançat per l’Obra Social “la Caixa”, ha finalitzat aquest mes de juliol el Curs d’Auxiliar de Serveis.

Aquesta modalitat formativa té per objectiu formar a les persones participants en les tasques pròpies d’auxiliar de serveis. Aquesta formació s’ha realitzat amb la col·laboració del centre de formació Aula, situat al municipi de Reus, que ha impartit la formació tècnic-professional.

El curs inclou mòduls formatius de desenvolupament competencial que han permès als i les alumnes entrenar les seves competències transversals exigides pel sector laboral, i també 85 hores de pràctiques no laborals realitzades en empreses del sector existents al territori: STS gestió de serveis sociosanitaris, GCT Plus ETT S.L., Georgina Valderrama Caballé, Hotel H10 de Salou, Club Natació Tàrraco, Bossfer Facility Service i Càmping Tamarit. Aquestes pràctiques han donat l’oportunitat als i a les alumnes de posar en joc les competències transversals apreses, així com les habilitats i aptituds necessàries per aconseguir una inserció laboral, objectiu final d’aquests cursos formatius.

Els i les alumnes participants estan molt satisfets tant amb els coneixements adquirits al llarg del curs, com sobretot amb la possibilitat d’introduir-se en un entorn laboral ajustat al seu objectiu professional: “Estic molt a gust al meu lloc de pràctiques, la meva tutora m’està ensenyant molt, hi ha molt bon ambient de treball, estic aprenent molt” comenta el José Luis, un dels alumnes.

Compartir