La memòria USBclau USB o llapis USB (també dita pendrive) és un petit dispositiu de memòria flaix que es pot connectar directament a un port USB. Permet de desar-hi de tota mena de fitxers (imatges, fotos, música, pel·lícules, programes, etc.) i fer-los servir en un ordinador, reproductor de música, de video, etc.

La capacitat de magatzematge dels pendrive ha anat augmentant amb el temps, des de 32 MegaBytes dels primers models comercials fins a molts GigaBytes com tenen els d’avui dia, que poden contenir centenars de “CD” o desenes de “DVD”. Són dispositius molt corrents perquè no els cal cap instal·lació prèvia i són compatibles amb tots els sistemes operatius (GNU/Linux, Macintosh, Windows, etc.). Podem dir que els pendrive són com ara discs durs externs amb una capacitat ja comparable amb els de gamma baixa i s’utilitzen normalment per a guardar-hi arxius personals, programes i fins i tot sistemes operatius.

Alguns reproductors portàtils de MP3 són també del format d’un pendrive, però amb la capacitat de reproduir els arxius de so.

És necessari treure els USB de forma segura?

És necessari treure els USB de forma segura?

Molts usuaris han tingut problemes de pèrdua de dades amb dispositius d’emmagatzematge USB en retirar-los sense prèviament haver-ho indicat en el sistema operatiu, això és una cosa real i no és un mite.

Quins problemes pot ocasionar el no expulsar adequadament una unitat USB?

• Problema de pèrdua d’arxius
• Dany físic de la unitat USB
• Esborrat de la partició de la unitat USB
• Corrupció del sistema d’arxius

És molt important desconnectar adequadament les unitats USB (sobretot les que emmagatzemen dades); també amb els telèfons mòbils cal tenir molta cura al moment de retirar-los del port USB. Només en el cas d’un ratolí, teclat o impressora es podria retirar de forma directa sense necessitat d’utilitzar una opció del sistema operatiu.

El problema principal es presenta quan tenim connectada una unitat USB a la qual hem copiat o modificat certs arxius; en alguns casos el retirar de forma directa l’USB pot ocasionar que la informació que volíem afegir finalment no arribi a copiar-se. En alguns casos una mica més complexos, podem observar que quan col·loquem novament la unitat USB en un ordinador ens apareixerà un missatge que ens indica que la unitat USB presenta errors i és recomanable arreglar-la; també és comú trobar “cadenes perdudes” que són originades per retirar inadequadament una unitat d’emmagatzematge USB.