El teclat és el perifèric que, a més de controlar l’ordinador, ens permet introduir dades en forma de text, xifres o símbols. És, potser, el dispositiu d’entrada de dades més important d’un ordinador. El seu disseny i la seva estructura provenen de les antigues màquines d’escriure.
Hi ha diferents disposicions de teclat. El tipus estàndard de teclat anglès es coneix com QWERTY, i és el que s’utilitza habitualment en els països occidentals, amb l’alfabet “llatí”. Les sigles QWERTY corresponen a les primeres lletres del teclat, començant per l’esquerra en la fila superior.

El teclat de l’ordinador conté totes les tecles d’una màquina d’escriure i algunes més que permeten realitzar funcions específiques, com ara el desplaçament del cursor, inserir caràcters, esborrar, retrocedir i avançar una pàgina…

Normalment, a cada lletra o caràcter li correspon una tecla, però si mireu el teclat trobareu que algunes tecles tenen dos o tres signes.

En un teclat estàndard les tecles estan distribuïdes en distintes àrees:

distribució de les tecles del teclat

 • el teclat principalo tecles alfanumèriques, similar al teclat d’una màquina d’escriure. Hi trobem totes les lletres de l’alfabet, els deu dígits numèrics (0, 1, 2… 9) i tots els signes de puntuació i accentuació, a més de la barra espaiadora.
 • el teclat numèric, similar al d’una calculadora. Hi trobem els deu dígits numèrics (0, 1, 2… 9) i els símbols de les quatre operacions matemàtiques bàsiques (suma, sostracció, multiplicació i divisió).
  La tecla BloqNum activa o desactiva aquesta àrea del teclat, ja que aquestes tecles també poden utilitzar-se per desplaçar el cursor per la pantalla.
 • les tecles de funció, situades a la part superior del teclat principal. Van de l’F1 a l’F12, i són tecles que sovint representen dreceres per realitzar una acció concreta. Les seves funcions depenen del programa amb què s’utilitzin.
  Alguns teclats moderns inclouen un altre conjunt de tecles, a la part superior de les tecles de funció, que permeten accedir a Internet, obrir el correu electrònic o controlar la reproducció d’arxius de so o de vídeo. Aquestes tecles no tenen un caràcter universal i depenen de cada fabricant.
 • les tecles de navegació, situades entre el teclat principal i el teclat numèric, ens faciliten desplaçar-nos per menús o per diversos arxius i documents. No en modifiquen el contingut però sí que permeten desplaçar el cursor.
 • També hi ha una sèrie de tecles de control de l’ordinadordistribuïdes al voltant del teclat principal:
  • la tecla d’alternativa o Alt,
  • la tecla d’alternativa gràfica o AltGr,
  • la tecla de control o Ctrl,
  • la tecla d’escapada o Esc

  Aquestes tecles permeten controlar el Windows i actuar amb els diferents programes. De fet, la seva funció pot variar d’acord amb el treball que es faci amb l’ordinador i l’aplicació que s’utilitzi.

  Corregir caràcters:  Per a esborrar els caràcters que hem teclejat, usem la tecla de retrocès. La tecla de retrocès es troba situada a la dreta de la primera fila del teclat. I es més llarga que les altres.

Per escriure amb l’ordinador usarem la part del teclat alfabétic, que te la mateixa disposició de tecles que una màquina d’escriure.

Els números es troben a la primera lína de tecles del teclat.

%image_alt%

Les lletres es troben a la segona, tercera i quarta lína de tecles del teclat.

%image_alt%

Els espais es fan servir per separar paraules. Per posar un espai fem servir la barra espaiadora.

%image_alt%

Per escriure una lletra em majúscula cal escriure-la fent ús de la tecla de majúscules

Cal no confondre la tecla de majuscules Shift amb la tecla de Bloqueig de Majúscules Bloq Mayus que serveix per escriure en majúscules tota l’estona.

A l’igual que en les màquines d’escriure, els accents cal posar-los abans de la vocal que volem accentuar.

 1. Primer teclejem l’accent (no ens apareix cap símbol a la pantalla).
 2. Despres teclejem la vocal que volem accentuar (ens apareix la vocal accentuada)
%image_alt%

Per introduïr un salt de línia usem la tecla return (també anomenada intro).

La tecla intro es troba sota de la tecla de retrocés.

%image_alt%

El teclat numèric

%image_alt%

El teclat numèric és similiar al d’una màquina de calcular i ens permet escriure una llarga sèrie de nombres d’una manera ràpida i eficaç.

S’utilitza amb la mà dreta i la posició de partida és:

 • el dit índex sobre el 4
 • el dit del mig sobre el 5
 • el dit anular sobre el 6, i
 • el dit gros sobre el 0

Per poder funcionar el teclat numèric com a tal, l’indicador lluminós NumLock ha d’estar encès. L’indicador s’encén i s’apaga amb la tecla BloqNum o tecla de fixació de teclat numèric.

Si la tecla BloqNum no està activada i per tan l’indicador lluminós està apagat, aquesta zona del teclat funciona com les tecles de navegació.

teclat numèric


Pràctiques amb el teclat

Per treballar els continguts de la unitat 6 us proposem que feu les pràctiques següents:

Pràctica 1: Les parts del teclat (el Teclat pràctic)

Ja hem dit que en un teclat d'ordinador les diverses tecles tenen diferents utilitats i estan distribuïdes en distintes àrees o zones: tecles d'escriptura, tecles de funció, tecles de l'ordinador, tecles de navegació, teclat numèric i tecles de Windows.

Algunes d'aquestes tecles ja s'han treballat en unitats anteriors i s'ha vist quines eren les seves funcions específiques. En aquesta pràctica les veureu totes.

Per poder realitzar la pràctica heu de tenir a l'escriptori la icona de l'aplicació Teclado práctico (Teclat pràctic). Si no és així demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

icona Teclado Pràctico

 

 1. Feu doble clic sobre la icona i s'obrirà l'aplicació en una nova finestra.

  Teclat Pràctic

  Llegiu atentament la informació que surt a cada pantalla i seguiu-ne les indicacions.
  Per avançar per les diferents pantalles heu de fer clic al senyal d'endavant o prémer la tecla W.

 2. Per acabar la pràctica feu clic al senyal de sortir.

Pràctica 2: Tecles amb dos o tres caràcters
Ja hem vist que una mateixa tecla pot servir per a un, dos i, fins i tot, tres signes o caràcters. En aquesta activitat practicareu l'escriptura del segon i tercer caràcter d'una mateixa tecla.

%image_alt%
 • Per escriure el segon caracter d'una teclacal prémer simultàniament la tecla de majúscules o Maj i la tecla corresponent al caràcter.
 • Per escriure el tercer caràcter d'una tecla cal prémer simultàniament la tecla de AltGr i la tecla corresponent al caràcter.
 • Exemples:
  %
  s'escriu amb les tecles
  el signe %
  =
  s'escriu amb les tecles
  el signe =
  s'escriu amb les tecles
  el signe €
  @
  s'escriu amb les tecles
  el signe @
   
  s'escriu amb les tecles
  els signe

 

 1. Obriu el fitxer Teclat-6 (feu clic sobre la paraula en blau).
 2. Copieu els textos en el requadre corresponent.
  Utilitzeu la "rodeta" del ratolí o les tecles RePàg i AvPàg per desplaçar-vos amunt o avall del formulari.
 3. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball.
 4. Per tancar la finestra i acabar la pràctica feu clic sobre el botó Tanca.

Pràctica 3: El teclat numèric
En aquesta activitat utilitzareu preferentment la zona del teclat numèric. Utilitzeu d'una manera avienent els diferents dits de la mà dreta.

  1. Obriu el fitxer Teclat-7 (feu clic sobre la paraula en blau).
  2. Copieu els textos i els nombres en el requadre corresponent.
   Utilitzeu la "rodeta" del ratolí o les tecles RePàg i AvPàg per desplaçar-vos amunt o avall del formulari.
  3. Abans d'acabar feu clic al botó d'imprimir que trobareu a la part superior de la pantalla.
  4. Per tancar la finestra i acabar la pràctica feu clic al botó Tanca.

Pràctica 4: El tractament de text (c)
En aquesta activitat practicareu les tecles de navegació per desplaçar-vos per un text i les tecles de retrocés i de supressió (Supr) per esborrar.
També podreu comprovar l'ús de la tecla d'escapada o Esc per sortir dels menús desplegables.

Abans de començar la pràctica verifiqueu que a l'escriptori hi teniu la icona del fitxer anomenat JosepPla.
Si no el localitzeu demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

    1. Per començar obriu el tractament de text WordPad.
     Recordeu el camí?: Inici | Programes | Accessoris | WordPad
    2. Feu clic a Fitxer de la barra de menús, i trieu l'opció Obre...

     menú Fitxer

    3. Se us obrirà una finestra com la de la imatge des d'on podreu triar l'arxiu que voleu obrir, en el nostre cas Josep_Pla. Seguiu els passos 1, 2, i 3.

     finestra Obrir

    4. A la finestra del WordPad heu de tenir el text d'en Josep Pla.
    5. Ara es tracta de visualitzar el funcionament de les tecles de navegació. El primer que heu de fer es buscar on és el cursor. El teniu localitzat?
    6. Comproveu on es desplaça el cursor quan polseu cada una de les tecles següents: AvPàg RePàg Inici Fi Ctrl+Inici Ctrl+Fi
    7. Comproveu també el moviment del cursor amb les tecles de fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra.
    8. Ara que ja sabeu com podeu desplaçar el cursor aneu fins a les paraules assenyalades en vermell i corregiu-ne els errors. Per esborrar un caràcter recordeu que teniu dues tecles:
     - la tecla de retrocés, que esborra cap a l'esquerra.
     - la tecla de supressió Supr que esborra cap a la dreta.
     Podeu utilitzar la que us vagi millor en funció d'on estigui el cursor.
    9. Abans d'acabar podeu desar el document corregit.
     A la barra de menús feu clic a Fitxer i, del menú desplegable, seleccioneu Anomena i desa...
     Se us obrirà una finestra. Primer triareu on desar el nou document corregit (a l'Escriptori) i després en modificareu el nom (JosepPla-corregit).
     Seguiu els passos 1, 2, i 3 assenyalats en la imatge:

     finestra Desar com

    10. Per acabar la pràctica i tancar el programa feu clic al botó Tanca
    11. Comproveu que a l'escriptori hi hagi el document JosepPla-corregit

Fes click  AQUI per fer divertides pràctiques amb el teclat.