El ratolí (o mouse) és el perifèric de l’ordinador que s’utilitza més. És el dispositiu que ens permet interactuar amb els objectes que veiem per la pantalla, donar ordres a l’ordinador o controlar altres dispositius. El seu funcionament consisteix a bellugar un punter, generalment en forma de fletxa, que permet moure’ns per la pantalla i visualitzar la seva posició concreta. El punter és com el nostre dit virtual.

el punter

 
Imatge del punter

El ratolí sol tenir dos o tres botons de pulsació que permeten realitzar diferents accions en funció del botó que es polsa (esquerre, central, dret) i de l’àrea o zona en la qual es troba el punter. Actualment, la majoria de ratolins tenen una roda central que substitueix el botó central i que ens ofereix més comoditat en algunes aplicacions.

els botons del ratolí
Els botons d’un ratolí

Com s’agafa i es mou el ratolí?

el ratoli
 • Col·loqueu el ratolí sobre l’estoreta, amb el cablatge cap endarrere.
el palmell descansa sobre el ratolí
 • Recolzeu el canell sobre l’estoreta del ratolí o sobre la taula. Procureu que el palmell de la mà descansi sobre el ratolí.
 • També és recomanable que la part inferior de l’avantbraç descansi sobre la taula.
subjecció del ratolí
 • Subjecteu lateralment el ratolí amb el dit gros i els altres dos oposats.
 • L’índex i el dit del mig han de descansar lleugerament sobre els botons esquerre i dret, respectivament.
desplaçament del ratolí
 • Desplaceu el ratolí per l’estoreta, cap endavant i cap endarrere i cap a la dreta i cap a l’esquerra. D’aquesta manera el punter es mou per la pantalla en sentit vertical i horitzontal, respectivament.
 • No gireu el ratolí ni el canell de la mà.
 • Si us fa falta espai per moure el ratolí, podeu aixecar-lo de l’estoreta i colocar-lo allà on us convingui.
 • Si el moviment del ratolí és lent, el desplaçament del ratolí per l’estoreta i per la pantalla coincidiran. Contràriament, si el moviment del ratolí per l’estoreta és ràpid, el seu desplaçament per la pantalla s’accelerarà i serà més gran.
 • Prémer el botó esquerre del ratolí és l’acció que fem més habitualment. D’això en diem fer un clic o clicar.
 • Per clicar premeu lleugerament el botó esquerre del ratolí amb el dit índex i tot seguit deixeu-lo anar.
 • S’ha de tenir molta cura de no moure el ratolí mentre feu la pulsació.

Tipus de punters

El punter és el rastre del ratolí que es veu a la pantalla de l’ordinador i que obeeix els seus moviments.

El punter del ratolí ajuda els usuaris a guiar-se per la pantalla sabent en cada moment on es troben.

En general, el punter té forma de fletxa, però pot tenir altres formes d’acord amb el tipus de treball que es faci amb l’ordinador o el programa que s’utilitzi.

Els tipus de punter que podem trobar més sovint són aquests:

punter
És el punter habitual de l’escriptori de Windows.
punter de text
És el punter que ens indica que podem introduir text amb el teclat.
punter de navegació
Aquest punter ens indica que estem passant per un enllaç o vincle.
El seu ús generalitzat es troba en la navegació per pàgines web.
punter que indica que el sistema està treballant
Ens indica que el sistema està treballant.
punter d
Ens indica que el sistema està realitzant una operació interna i que hem d’esperar.
punter d
Ens facilita informació o ajuda de l’element que seleccionem.

Les principals accions que podem realitzar amb el ratolí són:

 1. Fer un clic amb el botó esquerre.
  Fer un clic vol dir prémer el botó esquerre i deixar-lo anar ràpidament, sense que el ratolí es mogui.
  Aquesta acció ens permet seleccionar un objecte o escollir una opció d’un menú (llista).
 2. Fer un doble clic amb el botó esquerre.
  Per fer el doble clic primer situem el punter sobre un objecte, per exemple una icona de l’escriptori, i polsem dues vegades el botó esquerre el més ràpid possible, sense moure el ratolí.
  El doble clic és l’equivalent a donar una ordre a l’ordinador.
 3. Arrossegar un objecte.
  Per arrossegar un objecte fem un clic, amb el botó esquerre, sobre l’objecte (una icona o la barra de desplaçament lateral, per exemple) i, sense deixar de prémer el botó, desplacem el ratolí.
  L’objecte queda enganxat al punter del ratolí i segueix el seu desplaçament.
 4. Fer un clic amb el botó dret.
  Aquesta acció ens serveix per obrir menús (o llistes) contextuals o emergents.
  El menú o llista que se’ns mostra és diferent d’acord amb la zona de la pantalla on està situat el punter.