Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l’ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat “caixa” o “torre”). Actualment també es consideren perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d’aquesta caixa, són elements complementaris al funcionament bàsic de l’ordinador. És el cas d’alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitors, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc.

Perifèrics d’entrada

Els perifèrics d’entrada són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a l’ordinador (obviant els senyals de control), com ara imatges, moviments, etc.

Perifèrics de sortida

Els perifèrics de sortida són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a fora de l’ordinador (obviant els senyals de control), com ara imatges, senyals, etc.

Impressió

So

Visual

Altres perifèrics