Microsoft Access és un programa de gestió de bases de dades relacional creat per Microsoft per a ús personal i de petites empreses. És un component del paquet Microsoft Office. Per treballar en una base de dades cal, en primer lloc, carregar el programa i, després definir la base de dades o utilitzar-ne una de construïda anteriorment.

La finestra principal de l’Access presenta, a més de la barra d’eines i menús, una segona finestra que correspon a la base de dades activa. Aquesta finestra et permet escollir entre diverses carpetes, que són els diferents àmbits de treball:

  • Taules: on es guarda el disseny de les taules de la base de dades.
  • Consultes: permet seleccionar informació de la base de dades.
  • Formularis:per dissenyar la manera d’entrar registres, consultar-los i modificar-los.
  • Informes: per poder imprimir les taules o les consultes.

Extensions de l’Access:

  • .mdb (en versions del 2003 i anteriors) o .mdbx (en versió 2007)

A continuació podràs seguir un curs d’aulaclic, prem en l’enllaç que més t’interessi, també pots seguir el curs de forma audiovisual.

1. Elementos básicos de Access 2013
2. Crear, abrir y cerrar una base de datos
3. Crear tablas de datos
4. Modificar tablas de datos
5. Propiedades de los campos
6. Las relaciones
7. Las consultas
8. Las consultas de resumen
9. Las consultas de referencias cruzadas
10. Las consultas de acción
11. Los formularios
12. Los informes
13. Los controles de formulario e informe
14. Las macros
15. Configurar la interfaz
16. Herramientas de Access
17. Importar y exportar datos

Fes clic al PLAY per seguir el curs de forma AUDIOVISUAL amb 30 vídeos.