En aquest apartat veurem els sistemes operatius Windows ( 7 i 8 i 10 ) i Linux 

El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d’un ordinador. Les seves funcions, entre d’altres, consisteixen a gestionar les transferències d’informació internes, procurar la comunicació de l’ordinador amb els operadors, controlar l’execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l’espai de memòria i dels diferents perifèrics.

Alguns dels sistemes operatius més comuns són Microsoft Windows, GNU/LinuxMac OS X; també Solaris.

  • Microsoft Windows

Es el que té amb diferència més quota de mercat en els segments d’ordinadors de sobretaula i portàtils; Microsoft Windows és una família de sistemes operatius propietaris més utilitzat en els ordinadors personals i és el més habitual dels sistemes operatius per a ordinadors personals, amb un 90% de la quota de mercat.

  •  LINUX

Denominat per alguns GNU/Linux, és el sistema operatiu format pel nucli o kernel Linux, juntament amb les utilitats GNU.