Vivim en una societat canviant i avui dia la major part de la informació es genera  en format digital. La informació ens arriba majoritàriament pels mitjans audiovisuals i les telecomunicacions (televisió, Internet), per tant, estem obligats a adaptar-nos al canvi.


Els tutorials són guies o manuals d’autoaprenentatge en format text o audiovisual on la persona interessada, es descarrega el contingut per llegir-lo o visualitza el vídeo de la temàtica que li interessa i, de forma totalment autònoma pot autoformar-se en aquells continguts que siguin del seu interès.

Aquest autoaprenentatge és sobre un tema en concret, té la característica que no hi ha cap tipus de control per part d’un professor o d’un centre i tampoc existeix una avaluació formal. Normalment, són cursos de curta durada i de temes molt específics, la varietat d’aquests cursos és molt amplia, des d’un curs de word fins a un curs de com ser pares.

Aquests cursos es troben normalment a internet i la persona interessada es pot descarregar o visualitzar els contingut de forma totalment gratuïta.

Per les seves característiques i pel fet que no hi ha cap tipus de seguiment sobre el grau d’aprofitament del curs, no s’obté cap titulació que reconegui que la persona ha realitzat el curs.