Les proves psicotècniques en el procés de sel·lecció

Els tests i les proves són mètodes per conèixer la personalitat, les aptituds i  observar la capacitat professional. Tot i que les entrevistes acostumen a més  ser decisives per als experts en selecció, les proves de selecció constitueixen  un complement informatiu de gran utilitat. Serveixen per confirmar la  informació obtinguda en l’ entrevista.

Els tests psicotècnics són instruments estandarditzats que mesuren aptituds,  capacitats, trets de personalitat, interessos, valors professionals, etc.  Serveixen per analitzar les diferències individuals entre els diferents  candidats aspirants a un lloc de treball.

A continuació podeu veure uns exemples en:

http://www.psicoactiva.com/psicotecnicos.htm