La carta de presentació és un document independent del currículum que et convé escriure quan respons a una oferta de feina o et presentes a una empresa per despertar l’interès dels seus representants. Pot determinar que es llegeixin el teu currículum amb més deteniment i decideixin de convocar-te a una entrevista professional.

Per tant, la carta ha d’enriquir el currículum i ha de subratllar els punts forts de la teva candidatura i el teu interès pel lloc o l’empresa a la qual t’adreces.

Aquest podria ser un dels molts exemples que podríem trobar, en resposta a un anunci de feina publicat:

A/A Departament de RRHH de (entitat)
Adreça
CP, Municipi
Benvolgut/Benvolguda Sr./Sra.,
Em poso en contacte amb vostès en referència a l’anunci de feina publicat per la vostra entitat al ( diari, web, etc ) el passat dia ____de ____________ del 20____ on sol·liciteu un/a _____________________________. És per aquest motiu que us faig arribar el meu currículum vitae.
Considero que la meva candidatura us pot resultar interessant, ja que tinc experiència en ________________________________________________________________________________________________________ .
Estic molt interessat a formar part de la vostra associació. Personalment em motiva molt el fet d’entrar a treballar a una organització on, a part de poder desenvolupar una carrera professional, pugui ajudar al meu entorn. Crec que el lloc que oferiu a la vostra entitat reuneix a tot el que puc desitjar d’un lloc de treball.
Espero que valoreu la meva candidatura i poder optar a entrar a formar part del vostre procés de selecció si em concediu l’oportunitat de fer una entrevista.
En espera de la vostra resposta, us saluda atentament,
(signatura)
Nom i Cognoms
Telèfon de contacte
Municipi, data

Model de carta de presentació per AUTOCANDIDATURA

A/A Departament de RRHH de (entitat)
Adreça
CP, Municipi
Benvolgut/Benvolguda Sr./Sra.:
El motiu de la present es l’enviament del meu CV perquè disposeu de la meva informació i pugueu tenir-la present per a futurs processos de selecció en la vostra empresa.
Tal i com podreu observar, disposo de la titulació en ________________ i experiència professional en ____________________, en el qual he realitzat tasques de _________________________. Tot això, juntament amb el meu gran interès per a desenvolupar-me professionalment, cosa que fa que pugui considerar-me un bon candidat per a formar part de la vostra plantilla.
A l’espera de rebre notícies de la vostra part, rebeu les meves cordials salutacions,
(signatura)
Nom i Cognoms
Telèfon de contacte
Municipi , data