28 febrer, 2019
  • Adecco visita als i les participants del Programa Més Feina a Manacor
  • Adecco visita als i les participants del Programa Més Feina a Manacor

Els i les participants del Programa Més Feina a Manacor van rebre el passat 4 de febrer la visita de l’empresa Adecco, ubicada a Palma de Mallorca. Aquest programa està subvencionat per l’Obra Social “La Caixa” i el Fons Social Europeu.

Tant les persones participants del programa d’aquest any com les que van estar vinculades al mateix durant el 2018, han començat a participar en sessions de millora i actualització de competències professionals, realitzant accions d’orientació laboral i del  mercat de treball.

Durant la visita a Adecco els i les participants van poder posar en pràctica els coneixements apresos i sentir-se més prop dels processos de selecció de personal. Van assistir 13 participants del programa i dues consultores de la delegació de Balears de l’empresa. La sessió va comptar primer amb una presentació d’Adecco com a empresa de treball temporal, on les consultores van explicar en què consisteix el procés de selecció i que valoren elles a l’hora de seleccionar personal per a diferents llocs de treball.

La jornada va comptar amb la realització de diversos Role playing per aproximar als i les participants a les dinàmiques de selecció dutes a terme per l’empresa. La primera dinàmica va consistir a defensar de manera individual les competències professionals que destacarien de si mateixos en començar una entrevista de treball. La segona dinàmica, va ser una simulació d’entrevista individual, on els i les alumnes van poder prendre consciència de les seves competències i reflexionar sobre quines podrien millorar si fos una entrevista real. L’última va consistir en un simulacre de selecció grupal per equips, on van poder desenvolupar les tasques pròpies dels llocs de treball.

Per finalitzar la sessió, el grup va debatre sobre les diferents habilitats professionals que van poder observar en cadascun dels simulacres tant de manera individual com grupal.

Va ser una experiència molt profitosa per a les persones participants, ja que van compartir observacions i opinions en relació a les competències treballades i possibles millores a l’hora de realitzar una entrevista de selecció.

Compartir