Fundació Intermedia i la Federació d’entitats d’atenció a la infància i Adolescència (FEDAIA) van signar el passat 30 de setembre un conveni de col·laboració per difondre el model de selecció de professionals per competències a les entitats associades a la FEDAIA a través dels serveis de la plataforma digital IntermediaJOB.

El conveni preveu la difusió dels serveis de la plataforma IntermediaJOB a les entitats membres de la FEDAIA i ofereix diversos avantatges per a les entitats membre que contractin alguns dels serveis de selecció d’IntermediaJOB.

El model de selecció per competències en el que es basa la plataforma IntermediaJOB impulsada per Fundació Intermedia és un model de gestió de recursos humans inclusiu, que evita qualsevol situació de discriminació durant els processos de selecció i de cerca de persones candidates per cobrir ofertes de feina.

La clau de l’èxit de la selecció per competències està en l’encaix entre ofertes i persones candidates que realment compleixen les competències, habilitats, coneixements i aptituds que requereix el lloc de treball.

IntermediaJOB és la primera plataforma digital de selecció de professionals per competències que realitza un matching Intel·ligent entre ofertes de feina i persones candidates segons les competències que requereix el perfil professional que l’empresa necessita cobrir.

FEDAIA és la plataforma que agrupa el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament a Catalunya. Està formada per 95 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral, la salut i l’atenció a les famílies.