Fundació Intermedia va finalitzar el passat 7 d’octubre la formació de Primera Acollida en el marc del programa Interllengua, en la que han participat 63 persones de 26 nacionalitats diferents.

La formació de Primera Acollida és una formació adreçada a persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades. L’objectiu de la formació, segons la Llei d’Acollida, és “donar una primera oportunitat a les persones que ho necessitin per a adquirir habilitats bàsiques per a poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és el fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per tant, de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.”

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei dóna unes eines inicials que faciliten la incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència.

La formació ha constat de 3 mòduls: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (2 edicions, 4 grups en total), coneixements laborals (2 edicions, 4 grups en total) i coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. (2 edicions, 4 grups en total).

Resultats

Un total de 63 persones de 26 nacionalitats diferents han participat en la formació de primera acollida. A més, 32 persones han rebut el certificat del mòdul competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, 35 persones han rebut el certificat del mòdul de coneixements laborals i 38 persones han rebut el certificat del mòdul de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Aquesta formació ha estat una bona oportunitat d’apropar l’entitat i els seus serveis a persones que es troben en situació administrativa irregular o amb moltes dificultats per regularitzar-la. A banda de formar-se en llengua catalana i en els coneixements laborals, socials, culturals, legals, etc. en els quals es fonamenta la societat d’acollida; i d’obtenir el certificat de cada mòdul, de cara a disposar del certificat de primera acollida, ha estat un espai de relació intercultural en el qual s’ha creat coneixement compartit i noves xarxes de suport.


Aquesta modalitat formativa és impulsada la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu.