La manca de permís de treball dificulta les possibilitats d’inserció laboral, però 3 joves del programa seran contractats/des durant els pròxims mesos per l’empresa d’inserció Garbet

Fundació Intermedia va finalitzar el passat 23 de desembre la setena edició del programa Llença’t, que es desenvolupa amb el suport de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex tutelat de la Direcció General de l’Atenció a la Infància i Adolescència. De les 14 persones que han participat en aquesta edició del programa, 3 seran contractats/des durant el 2020 per l’empresa d’inserció Garbet. Cal anotar que cap dels joves tenia permís de treball, la qual cosa dificulta la inserció laboral.

El programa Llença’t està adreçat a joves d’entre 18 i 24 anys i es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu principal d’afavorir la inclusió dels i les joves en l’àmbit personal, formatiu i laboral mitjançant estratègies d’empoderament.

La formació s’ha dividit en tres fases: les sessions de balanç vital i competencial, les sessions de competències tècniques i les pràctiques a l’empresa.

En aquesta edició els i les joves han pogut realitzar una formació a mida d’Operari de Neteja d’Immobles amb la col·laboració de l’empresa d’inserció Garbet.

Un cop finalitzada la formació teòrica, Garbet ha donat l’oportunitat a les persones participants de realitzar pràctiques no laborals. Durant aquest període els i les joves reben un acompanyament dels mateixos treballadors/es de la cooperativa per tal d’assegurar la seva correcta adaptació.

Aquestes pràctiques permeten als i les alumnes posar en joc les competències transversals apreses, així com les habilitats i aptituds necessàries per aconseguir el seu objectiu final, la inserció laboral.

Resultats Programa Llença’t 2019

Durant el 2019, en el marc del programa Llença’t, s’han realitzat 3 edicions de formació a mida: Formació a mida d’Operari/a de Neteja d’Immobles, Formació a mida d’Auxiliar de Magatzem Polivalent i Formació a mida d’Operari/a de Neteja d’Immobles.

Durant les tres accions formatives han participat en alguna o totes les fases 35 joves i durant aquest procés s’ha realitzat el seguiment de 2 joves d’altres anys. En total, durant tot el programa, s’ha atès a 37 joves (2 noies i 35 nois).

D’aquests 35 joves que han realitzat accions formatives només 5 no han finalitzat el programa, per tant, un 85% dels i les participants han finalitzat l’acció formativa amb èxit (realitzant formació teòrica i pràctiques).