El Programa Singulars E-Commerce d’Intermedia, emmarcat dins el Programa Singulars del SOC i gestionat conjuntament amb Ampans, es troba a mig camí de la seva execució i ja podem donar algunes xifres. Fins al mes de juny, 11 dels 42 joves formats en programació, màrqueting digital i e-commerce han trobat feina, un 33% amb contractes de més de 6 mesos; 5 d’aquests joves han retornat a la formació reglada.

Els participants del programa Singulars E-Commerce d’Intermedia han fet les següents activitats per afavorir un contacte directe amb les empreses i amb l’entorn laboral pel qual s’estan preparant. D’aquesta manera, han realitzat més d’11 visites a empreses i esdeveniments, com l’Eshow, el SIL Barcelona, Mecalux o les Jornades de la Ventana Indiscreta del Col·legi de Publicistes de Catalunya.

A més a més, des del programa es compta amb més de 14 empreses interessades en acollir persones en pràctiques no laborals. Algunes d’aquestes empreses són Fushion Lab, Zemsania, IMAS3 o Bicinity.