El patronat de la Fundació Intermedia està conformat per tres representants de les entitats impulsores (Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa) i vetlla pel desplegament de l’objecte fundacional.

Fina Rubio (Surt)

Presidenta
Twitter | Linkedin

fina rubio

Montse Tohà (IReS)

Vicepresidenta
Linkedin

montse tohà

Laura Peracaula (Suara)

Secretària
Twitter | Linkedin

laura peracaula