13 març, 2018
Intermedia, Up Catalonia i l’emprenedora social Eugenia Gargallo creen el primer centre Up! Training Club

Fundació Intermedia, l’acceleradora Up Catalonia i l’emprenedora social Eugenia Gargallo s’han aliat amb per promoure conjuntament el primer centre Up! Training Club, el primer centre especialitzat en entrenar futurs laborals i professionals per a persones amb dificultats per trobar feina o simplement per aconseguir aquella a la que realment aspiren. La iniciativa, ubicada al barri del Clot de Barcelona, prop de la plaça de les Glòries, vol reforçar els instruments existents per donar resposta a les elevades taxes d’atur especialment entre els joves, així com al fenomen de la infraocupació.

A través de la metodologia desenvolupada per Eugenia Gargallo es facilita a les persones usuàries una millor identificació de les pròpies aptituds i interessos, així com una millora de les habilitats personals, impactes tangibles en el currículum i orientació per definir itineraris personals i professionals adequats a cada perfil i millores clares en l’ocupabilitat de les persones. Desplega programes d’iniciació a l’emprenedoria que reben continuïtat a través dels instruments de suport d’Up Catalonia, així com serveis de vinculació entre persones candidates i llocs de treball disponibles en el marc dels programes d’Intermedia. Aplica principis com “Entrena el teu futur” o “Troba la feina que realment vols, i si no existeix, crea-la!”

Les promotores del projecte col·laboren a parts iguals en aquest projecte pioner. L’objectiu futur és obrir nous centres a Barcelona i l’àrea metropolitana capaços d’impulsar l’emprenedoria i l’ocupació de forma sostenible, combinant diferents models de gestió econòmica i oferint per tant serveis innovadors d’alt impacte social en els barris on s’implanta.

Compartir