21 desembre, 2017
Fundació Intermedia i Hays signen un acord de col·laboració

La Fundació Intermedia i l’empresa multinacional Hays, companyia líder estrangera en el sector de la selecció de personal qualificat, van signar a l’octubre un conveni de col·laboració. Aquest acord es va materialitzar en la realització del primer Taller d’Assessorament per a la Recerca de Feina, adreçat al col·lectiu de professionals qualificats amb dificultats d’inserció laboral.

El taller es va dividir en dues parts: una primera part de presentació de la consultora i del seu funcionament intern, i una segona part que va servir per a dur a terme l’acció d’assessorament. El grup que va participar en l’activitat va estar integrat per 16 persones, procedents de diferents programes d’Intermedia. De forma rotativa, els participants van ser assessorats sobre aspectes com la marca personal, l’ús i el posicionament a LinkedIn, els canals de recerca de feina per perfils amb alta qualificació, l’entrevista i l’elaboració del Currículum Vitae.

Aquesta col·laboració entre l’empresa Hays i la Fundació Intermedia ha possibilitat als participants conèixer el funcionament d’aquesta consultora, analitzant al mateix temps quins són els aspectes que poden afavorir la seva inserció laboral en funció del segment de mercat.

Compartir