ordinador

Quan veiem la televisió, quan passegem pel carrer, quan escoltem la ràdio, quan som al treball… tenim o rebem una gran quantitat d’informació. Tot aquest conjunt d’informació o “dades”, una vegada processat per nosaltres, ens ha de proporcionar coneixement. Per fer-ho, hem de dur a terme un procés de tractament de la informació.

La informàtica neix amb la intenció d’automatitzar aquest procés i, per tant, d’ajudar-nos en el tractament i la gestió de la informació.


Un ordinador o computadora (Personal Computer o PC en anglès), és un aparell electrònic que serveix per processar informació seguint-hi uns procediments determinats.


També es pot dir que un ordinador és una eina de treball que ens permet realitzar diverses tasques específiques. Amb l’ordinador podem escriure una carta, dibuixar, calcular, comunicar-nos, jugar, escoltar música, aprendre…

Si totes aquestes feines ja les podíem fer sense l’ordinador, quins avantatges tenim de fer-les amb l’ordinador?

 • Amb els ordinadors les feines es poden fer molt més ràpidament i amb precisió.
 • Els ordinadors ens permeten corregir o modificar un treball d’una manera molt senzilla i sense haver de començar-lo de nou.
 • Els ordinadors ens poden desar els treballs (els emmagatzemem a la memòria) per, més endavant, poder-los veure o modificar.

Un ordinador fa allò que nosaltres li diem: obeeix les nostres ordres.

Generalment, s’hi succeeixen tres etapes:

 • nosaltres diem a l’ordinador què volem fer;
 • l’ordinador ho fa;
 • l’ordinador ens en mostra el resultat.

Un ordinador o sistema informàtic consta de diversos components que es poden agrupar en dos blocs:


El maquinari o hardware. És la part física de l’ordinador, allò que “es pot tocar”. L’ordinador, entès com a màquina, està constituït pel ratolí, el teclat, la pantalla, la impressora, la unitat central…

El programari o software. Són els programes o les instruccions que ens permeten portar a terme les tasques concretes i que controlen el treball del maquinari.

Amb un programa de tractament de textos podem escriure, amb un full de càlcul podem portar les factures de l’empresa, amb una base de dades podem portar el registre de socis de l’associació. També hi ha programes específics per fer retocs fotogràfics, per dibuixar, per connectar-nos i navegar per Internet… Cada tasca que realitzem amb l’ordinador és “guiada” per un programa.

El programari són les eines lògiques (no físiques) que utilitzem per tractar la informació, és la part que “no es pot tocar” d’un sistema informàtic.


El maquinari

Vegem els diferents components que formen el maquinari d’un equip informàtic d’ús personal (un PC). En la majoria d’equips, hi podem trobar:

 1. La unitat central, on es troben els elements principals de l’ordinador i que s’acostumen a situar a l’interior de la caixa de l’ordinador mateix:

torre

A l’interior de la unitat central hi ha el “cervell de l’ordinador” o CPU, els dispositius de memòria que permeten emmagatzemar les dades i els programes amb què treballa l’ordinador, el disc dur o dispositiu d’emmagatzematge de dades d’una manera permanent, i altres dispositius com ara la targeta gràfica, la targeta de so, la targeta de xarxa, la font d’alimentació…

 1. Els perifèrics o conjunt de dispositius connectats a la unitat central, que permeten la comunicació d’un equip informàtic amb l’exterior. A través dels perifèrics donem les ordres i les dades a l’ordinador, però també rebem la informació de l’ordinador (la visualitzem per la pantalla del monitor, la imprimim…)

Els perifèrics es classifiquen en tres grups, d’acord amb el sentit del flux de les dades que gestionem:

Perifèrics d’entrada d’informació.
Perifèrics de sortida d’informació.
Perifèrics d’entrada/sortida d’informació.

Perifèrics d’entrada: són aquells que utilitzem per introduir la informació (so, text, imatges…) a l’ordinador. Els més usuals són:teclat

ratolí

micròfon

el teclat el ratolí el micròfon

escànner

webcam

càmera

l’escànner la webcam la càmera digital


Perifèrics de sortida: són els aparells que ens permeten extreure informació des de l’ordinador fins a l’exterior. Els més usuals són:


impressora

monitor

altaveus

la impressora
el monitor
els altaveus


Perifèrics d’entrada/sortida: són els dispositius que ens permeten efectuar tant la introducció d’informació a l’ordinador com la recollida d’aquesta des de la màquina. Els més coneguts són aquests:


CDRom

disquet

memòria USB

el CD Rom o DVD
el disquet
la memòria USB

mòdem

el mòdem o router


preneu nota Els components indispensables per poder començar a treballar amb l’ordinador són la unitat central, el monitor, el teclat i el ratolí.

La incorporació dels altres dispositius a l’equip informàtic depèn de l’ús que en fem.


Tipus d’ordinadors

Hi ha molts tipus d’ ordinadors, d’acord ambla seva funcionalitat i les seves característiques tècniques. Per exemple, podem diferenciar entre els ordinadors d’una gran corporació d’empreses, els de les entitats bàncàries o dels ens públics de caire governamental, que solen ser molt grans i potents; els que controlen una determinada màquinaria o processos industrials, o els que anomenem PC o ordinador personal.

L’ordinador personal sol estar equipat per poder realitzar les tasques comunes de la informàtica moderna: permet navegar per Internet, escriure texts i realitzar altres treballs d’oficina, escoltar música, veure vídeos, jugar…

D’ordinadors personals, en trobem en diferents formats:

   • de sobretaula
   • portàtil
   • de butxaca

ordinador portàtilUn ordinador portàtil és un ordinador personal compacte, més petit i lleuger que els de sobretaula, i que inclou en un mateix objecte la unitat central, el teclat, la pantalla. El gran avantatge dels ordinadors portàtils es la seva mobilitat, ja que el podem transportar fàcilment allà on ens calgui.